Astrološki pojmovi

Pojmovi u horoskopu

Astrologija i vrste astrologije

Astrologija je nauka koja se bavi proučavanjem planitarnih uticaja na ljudsko ponasanje i dogadjaje kako na nivou pojedinaca tako i na globalnom; planetarnom nivou. Kako se ova disciplina razvijala hiljadama godina kao logican sled dogadjaja imamo niz razlicitih disciplina kojima se profesionalni astrolozi bave u razlicite svrhe. Pa tako imamo razlicite "vrste astrologije':

Opširnije: Astrologija i vrste astrologije

Asteroidi, Kentauri

Asteroidi predstavljaju astronomska tela slicnih struktura kao planete. Veruje se da su neki od njih bili delovi planeta. Asteroidi su nedovoljne velicine da bi se kategorisali kao planete pa se nazivaju posebnom grupom "asteroidi".

Opširnije: Asteroidi, Kentauri

Horarna astrologija

Horarna astrologija je krajnje konkretna i bavi se pronalaženjem odgovora na pojedinačna pitanja. Za razliku od moderne astrologije koja se uglavnom bavi psihičkim stanjem klijenta, horarna astrologija je krajnje praktična.

Ime potiče od grčke reči "horar" što znači sat zato što se uzima u obzir trenutak u kome je astrolog razumeo pitanje.

Opširnije: Horarna astrologija