Politika privatnosti za aplikaciju Astrološki odgovori

Aplikacija Astrološki odgovori je rađena za Android uređaje i omogućava pristup sadržajima web strana www.astrology-answers.info.

Za dobijanje odgovora u aplikaciji potrebno je da korisnik unese svoje lične podatke u vezi sa vremenom, datumom i mestom rođenja i mestom boravka.

Ovi podaci se ne objavljuju već se koriste za rad same aplikacije.

Aplikacija za svoj rad zahteva stalnu internet vezu.