Pokazatelji-indikatori u horoskopu

Pokazatelji-indikatori u horoskopu

Nazvali smo ovaj deo indikatori u horoskopu, a mogli smo i: Pokazatelji u horoskopu, astrološki kodovi, astrološke predispozicije, astrološka pravila, astrološki aforizmi. Takođe i: horoskopski indikatori, horoskopski pokazatelji, horoskopski kodovi, horoskopske predispozicije, horoskopska pravila, horoskopski aforizmi.

Šta želimo ovime da postignemo?

Cilj "astrologa on-line" je da što većem broju osoba približimo astrologiju i astrološka tumačenja horoskopa. Želimo da svako na primeru svog ličnog, životnog horoskopa, kao i na primeru sinastrije - uporednog horoskopa, gde dobijamo tumačenja na osnovu upoređivanja horoskopa dvoje/dva partnera, vidi kako astrologija i astrološke metode tumačenja funkcionišu.

I... sve to lepo zvuči, ali...
Različiti astrolozi, različite astrološke škole imaju različite metode izračunavanja elemenata horoskopa i različita tumačenja horoskopa - natalnih karata. U suštini, te razlike mada postoje niti su velike, niti su tumačenja protivrečna.
Pošto se obraćamo nepoznatim čitaocima, izazov je naći pravu meru u tome koliko detaljno da idemo sa pojedinim tumačenjima elemenata horoskopa. S jedne strane, postoji opasnost da neki važan element izostavimo, a sa druge, da sa mnoštvom informacija, čitaoca zbunimo i da na kraju mu ništa ne bude jasno.

Zato smo krenuli u pisanje indikatora u horoskopu-astroloških pokazatelja-astroloških pravila za one čitaoce koji žele da brzo dođu do konkretne informacije.

Ovde možemo da proverimo koje to mi lično indikatore imamo. Za šta? Šta je to očigledno pokazuje naš životni, lični horoskop-natalna karta.