Astrološki pojmovi

Aspekti

Aspekti predstavljaju uzajamni odnos izmedju planeta.

Dele se na:

Tradicionalni aspekti su:

konjukcija

podela kruga na 1.

Predstavlja astrolosku situaciju kada se dve planete nadju na istom/pribliznom stepenu astroloskog kruga.

opozicija

podela kruga na 2.

Predstavlja ugao od 180 stepeni, kada se dve planete nadju nasuprot jedna drugoj.

trigon

podela kruga na 3.

Predstavlja ugao od 120 stepeni.

kvadrat

podela kruga na 4.

Predstavlja ugao od 90 stepeni.

sekstil

podela kruga na 6.

Predstavlja ugao od 60 stepeni

Minorni aspekti su:

kvintil

podela kruga na 5.

Predstavlja ugao od 72 stepena

septil

podela kruga na 7.

Predstavlja ugao od 51.42 stepena

polu kvadrat

podela kruga na 8.

Predstavlja ugao od 45 stepeni

nonagon

podela kruga na 9.

Predstavlja ugao od 40 stepeni

polu sekstil

podela krluga na 10.

Predstavlja ugao od 30 stepeni

Autor: astrolog/astrološkinja Biljana Glušac