Astrološki pojmovi

Asteroidi, Kentauri

Asteroidi predstavljaju astronomska tela slicnih struktura kao planete. Veruje se da su neki od njih bili delovi planeta. Asteroidi su nedovoljne velicine da bi se kategorisali kao planete pa se nazivaju posebnom grupom "asteroidi".

Dve najpoznatije grupe asteroida su:

  • oni koje se nalaze izmedju Marsa i Jupitera, medju kojima su najpoznatiji Cerera, Vesta, Junona i Atina, i
  • kentauri - nalaze se u pojasu izmedju Urana i Neptuna a najpoznatiji su Kiron, Polus i Nesus.

Autor: astrolog/astrološkinja Biljana Glušac