Astrološki pojmovi

Astrološke kuće - polja horoskopa

Astrološke kuće - polja horoskopa predstavljaju podelu kruga na 12 ne/jednakih delova.

Postoji više različitih načina za podelu kruga zodijaka na polja..

Najpoznatiji su Placidus i Koc.

prva kuća natalne karte - prvo polje horoskopa

ascedent – vidi

(ascedent, najistočnija tačka na nebu) predstavlja fizičko telo, opšti izgled, osnovne karakteristike koje pokazujemo svetu. Zdravlje.

druga kuća natalne karte - drugo polje horoskopa

Vezana za imovinu - materijalne stvari koje možemo da ostvarimo u životu kao i sve vrste fizičkih navika.
Iimovina, finansije, ono što ćemo steći tokom života, odnos prema novcu.

treća kuća natalne karte - treće polje horoskopa

predstavlja inteligenciju, komunikaciju, mentalni potencijal, kraća putovanja, kao i braću i sestre.

četvrta kuća(IC) natalne karte - četvrto polje horoskopa

Majka u muškom, otac u ženskom horoskopu.
Početak i kraj svih poznatih stvari.
Domovina. Smisao. Bivanje.
(IC - najniža tačka horoskopa) koren života, kuća, sve istinske prioritete.

peta kuća natalne karte - peto polje horoskopa

zabave, sport,deca, užici, kreativnost, hobiji, ljubavnici, predbračne veze.
Predstavlja tačku u kojoj se raspoznaju sve one stvari koje nas istinski rasterećuju, kao i ono što nam dolazi u vidu poklona (bilo da se radi o formalnim stvarima, ili duhovnim).

šesta kuća natalne karte - šesto polje horoskopa

bolesti (obratite pažnju da ovo nije kuća zdravlja-ono je predstavljeno ascedentom), oni koji su nam podređeni, naše sluge.
Posao u smislu radnog mesta i opšte atmosfere.

sedma kuća( DC ) natalne karte - sedmo polje horoskopa

drugi, partneri u najširem kontekstu značenja ( ljubavnici, advokati, posolovni partneri, javni neprijatelji…)
naše ogledalo, pa tim predstavlja i kako nas drugi vide.

osma kuća natalne karte - osmo polje horoskopa

dubina, stanja bliska smrti, novac drugih ljudi, pa tim i nasledstvo, krediti, svi poslovi vezani za banke.
okultizam, magija, seksualnost, operacije.deveta kuća natalne karte - deveto polje horoskopa

Duhovnost.
Sva naša životna učenja, kako materijalna (fakultet) preko duhovno-energetskih lekcija kojima se učimo.
Predstavlja naše duhovne učitelje, religiju, inostranstvo, mesta u kojima se duša pronalazi.

Deseta kuća (MC) natalne karte - deseto polje horoskopa

Najviša tačka na nebu u trenutku rođenja.
Majka u ženskom, otac u muškom horoskopu.
Vrhunac, karijera, moć, maksimum koji možemo postići tokom života.
Naši šefovi, kao i svi koji su nam nadređeni.

jedanaesta kuća natalne karte - jedanaesto polje horoskopa

Nada, planovi, entuzijazam, naš potencijal da sanjamo velike snove, kao i kapacitet da se izborimo za lični sistem vrednosti.
Humanost i spremnost da se borimo zarad nje.
Prijatelji, ali i svi oni sa čijom ideologijom se slažemo.

dvanaesta kuća natalne karte - dvanaesto polje horoskopa

Podsvest, sve što je skriveno, ono što ne vidimo, što nas često može mučiti, ali sa čim imamo problem da se suočimo.
Tajni neprijatelji.
Izolovana mesta, bolnice, zatvori.
Asketizam, povlacenje.

Autor: astrolog/astrološkinja Biljana Glušac