Planete u kućama partnera

Partnerov Uran u Vašem natalnom horoskopu

Tamo gde Uran jedne osobe pada u horoskop druge, ukazivaće na oblast u kome će ta osoba biti sposobna da drugome pruži i pokaže radikalno nov način gledanja na stvari i pristup rešavanju problema, podstičući je da se otrgne od zastarelih stavova u razmišljanju i da u većoj meri razvije dalekovidi pristup.

Pokazuje gde će biti moguće pobuditi nečiji osećaj za originalnost. Revolucionarno stanovište koje donosi Uran može da prouzrukuje probleme drugima, posebno ako je Uran ugrožen u natalnoj karti a uporedni aspekti sa njim su neskladni. Može da prenaglo promeni usmerenje ili partneru izmeni vladanje na suviše korenit način.

Uran bi mogao da izazove drugu osobu da stvari sagleda u novoj perspektivi, prekoračajući sva ograničenja koja su joj nametnuli vlastiti strahovi iz potrebe da se udovolji opšterasprostranjenim konvencijama i pod teškim bremenom prošlosti.

Planeta Uran vašeg partnera položena u Vaš horoskop.

Astrološko tumačenje Urana partnera u Vašem ličnom, životnom, natalnom horoskopu -natalnoj karti za Vas lično on-line tumač horoskopa Džošua Vilson

 

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Planete osobe natalni_test u kucama osobe Test-2000-09-17

Sunce u 12. kuci

Sunce će biti u stanju da partnera podstakne na razvijanje čitavog niza raznolikih zanimanja koja će mu pomoći da stekne veće razumevanje života kao celine.

Ako je većina aspekata povoljna ono će moći da partnera prožme ushićenim verovanjem u to da se sve dešava za svačije dobro i da će popustljiv stav u stilu »neka bude po tvome« na kraju doneti više sreće i predstavlja jedan od najefikasnijih načina da se izbegne samouništavanje.
Može biti nenametljivi podržavalac koji će u tišini rešavati partnerove probleme.

Ako je većina aspekata neharmonična, on može da predstavlja izvor konfuzije u partnerovom životu. On može da ga navede da dela u pravcu koji se kosi sa njegovim fizičkim i moralnim dobrom, a možda čak i protiv interesa čitave zajednice.
Može da ima naročiti talenat za uporno osujećivanje partnerovih planova, šireći intrige protiv njega i polagano mu potkopavajući poziciju, znajući upravo kako da iskoristi partnerove slabosti u svoju korist.

Sunce će verovatno imati sposobnost da pogodi neke od partnerovih najskrovitijih tajni ili će partner instinktivno osećati da je ono osoba u koju može da se pouzda (ispovednici, lekari, psiholozi sa pacijentima-klijentima...).

Kada je Sunce napadnuto teškim uporednim aspektima postoji mogućnost nerazumevanja, ili čak može biti prisutno neko prikriveno neprijateljstvo.

Mesec u 3. kuci

Mesec će biti opčinjen načinom na koji radi partnerov um i na koji se suočava sa svojim mentalnim problemima.

Partnerove ideje će podstaći Mesečeve mentalne reakcije sa povoljnim ili kolebljivim ishodima, u skladu s prirodom uporednih aspekata u koje je uvučen Mesec.
Kada su aspekti neskladni nametaće se emocije koje sprečavaju tačno shvatanje misli koje bi svako od vas želeo da prenese.

Kada su uporedni aspekti harmonični uspostaviće se izuzetna mentalna veza.
Mesec će davati nove ideje, a pomoći će i da partner dođe u dodir sa izvorima dragocenih informacija koje će ojačati i dopuniti njegove sopstvene ideje. I sam Mesec ima izuzetno pamćenje i pun je korisnih informacija.
Mesec može da pokaže partneru neke nedostatke u njegovom razmišljanju, pomažući mu da efikasnije komunicira sa drugima.

Ako je Mesec ugrožen u natalnoj karti, ili uporedni aspekti nepovoljni, biće sklon da partnera odvuče na pogrešan misaoni trag, ili neće imati nikakvo razumevanje za njegove ideje.
Može da ideje partnera predstavlja kao svoje.

Može da predstavlja uzrok za partnerova kratka povremena putovanja.

Dobro aspektovan, ovo je dobra pozicija za Mesec suseda ili Mesec bliskih rođaka.

Ovo može biti veoma koristan faktor u odnosu učitelj-učenik, pri čemu učiteljev Mesec pada u učenikovu 3. kuću.

Merkur u 12. kuci

Merkur će posebno da se zainteresuje za način na koji se partner prilagođava životu u celini.

On može biti posebno svestan njegovih ranjivih tačaka i biti u poziciji da ukaže na bilo kakve nedoslednosti u ponašanju. Ako je Merkur u natalnoj karti dobro aspektovan i uporedni aspekti povoljni, on će biti u stanju da pruži brojne dobre savete.
Ako su aspekti sa Merkurom manje povoljni, on će još uvek moći dobro da posavetuje, ali će partner biti sklon da te savete odbije ili da ih smatra vrlo teško ostvarljivim u praksi.

U slučaju kada je Merkur ima izazovne aspekte, on će da smeta partneru šireći skandalozne glasine iza njegovih leđa i bockajući ga u direktnom razgovoru koristeći njegove slabosti.

Bilo da je naklonjen partneru ili ne, njegova sposobnost da istakne slabosti može biti
vrlo korisno za partnera pošto ga upoznaje sa područjima njegove ličnosti koje zahtevaju posebnu pažnju i transformaciju.

Venera u 12. kuci

Venera može da partneru pomogne da se prilagodi teškim situacijama.

Biće u stanju da mu ukaže na rešenja kada je suočen sa zamršenim problemima, nedoumicama i strahovima. Tačno će znati kada i šta da mu kaže iz straha da ga ne uznemiri.
Ona će biti blagonakloni drug i tešiće partnera kada je nesrećan.

Venera ne očekuje da partner prema njoj ostane ravnodušan. I kada se on u nju zaljubi, trebalo bi da joj to i kaže/pokaže.

Venera može biti posrednik u partnerovom uvođenju u proucavanje okultnih ili mističkih nauka.

Ako je Venera u natalnoj karti ugrožena a uporedni aspekti nehomogeni, njen uticaj na partnera može da ima zavodljivo dejstvo, uzrokujući da partner svesno ili nesvesno izgubi iz vida svoje ciljeve ili možda da iskoristi njegovu osetljivost i igra na njegovu naklonost prema njenim namerama.

Izmedu pacijenta i lekara ili bolničarke ovo je dobar pokazatelj kada se radi o pacijentovoj 12. kući.

Mars u 2. kuci

Mars će ohrabriti partnera energičnije upravlja finansijskim sredstvima.

Može pokazati i inicijativu da preuzme upravljanje tim sredstvima.

Ako su aspekti s njim povoljni, moguće je osloniti se na njegove procene, iako one često deluju ishitreno i nedovoljno argumentovano.
Ako je ugrožen od Urana, postoji opasnost da partnera navede na rasipništvo ili da postane previše pustolovan u svojim finansijskim poslovima.

Ako je Mars izuzetno ugrožen u natalnoj karti a uporedni aspekti neskladni, on može da partneru zavidi na finansijskom položaju.

Mars u ovom položaju ispoljava snažan seksualni sitmulans, a mnogo zavisiti od uporednih aspekata šta će iz toga proizaći.

Jupiter u 9. kuci

Jupiter utiče na filosofske i religiozne stavove partnera. Savršeni učitelj.

Partner će ceniti njegovo dobro mišijenje o njemu i verovaće mu bez ostatka.

Srećan odnos zasnovan na uzajamnom poverenju, ukoliko Jupiter nije jako ugrožen u natalnoj karti a uporedni aspekti sa njim neskladni.

Jupiter će i u najtežim patnjama tražiti nauk i smisao koji omogućuju njihovo podnošenje. Ubeditiće partnera u vrednost i neponovljivost svakog trenutka i u njegovom prisustvu će se partner osećati kao filosof.

Ako je ugrožen od strane malefika, Jupiter svojim spekulacijama može partnera nepovratno odvojiti od uobičajenog načina razmišljanja i tako uzrokovati trajno neuklapanje u okolinu.

Dobra veza među horoskopima učitelja i učenika, pri čemu je u pitanju učenikova deveta kuća. lsto i za odnos između gurua i njegovog učenika, pošto je osoba o čijem se Jupiteru radi sposobna da predvidi pravac u kome će onaj drugi najkorisnije moći da se razvija.

Izdavačev Jupiter u 9. kući piščevog horoskopa je vrlo unosna veza.

Jupiter će moći da partneru pomogne oko putovanja, budeći kod njega zanimanje za strane zemlje, a ponekad i obezbeđuje prevoz.

Saturn u 3. kuci

Saturn čini da partner postane precizniji u izražavanju sopstvenih mišljenja i uverenja.

Da pokaže kako da bude u stanju da lakše razluči bitno od površnog i na taj način bude manje sklon skretanju sa pravog puta i gubljenju vremena.
Saturn je skeptičan prema površnim pričama i probudiće u partneru kritički duh koji se ne povodi za tuđim mišljenjima i racionalnije raspolaže vremenom koje ima.
Zašto bi gubili sate i dane na priče u kojima nema ništa pametno da se čuje.

On će na neki način biti uzrok partnerovog ograničenog kretanja ili će delovati kao izvor odlaganja njegovih putovanja. U takvim slučajevima Saturn će mu u stvari pružati više vremena da miruje i razmišija.
Može i da putavanja partneru čini napornijim.

Kada je Saturn ugrožen, može biti odgovoran što će partner da pokvari odnose sa svojim susedima.
Partneru će njegove ideje da budu teške, razgovori s njim dosadni a mentalni pristup previše temeljit i brižljiv. Razgovori s njim mogu umarati do te mere da će odbijati i samu pomisao na mogućnost da ga uvrsti u krug bliskih prijatelja.

Među privremenim ortacima, osoba o čijoj se 3.kući radi moraće da povede računa.

Između učitelja i učenika, čija je treća kuća umešana, lekcije će im teško ići i zahtevaće veliki mentalni napor.

Ako je emotivno angažovan, Saturn ne može da podnese pomisao da neko može povrediti partnera i može mu ograničiti kontakte i neke aktivnosti

Uran u 8. kuci

Velika fizička privlačnost, strast i burna veza koja ostavlja dalekosežne posledice po Uranovog partnera.
Ništa više nije kao pre.

Uran pomaže partneru da se oslobodi seksualnih frustracija.
Ako je Uran ugrožen u natalnoj karti a uporedni aspekti sa njim neskladni, svako preterivanje (Uran je sklon mentalnim i seksualnim perverzijama) može da dovede do nepoželjnih komplikacija.


Kada Uran pada u 8. kuću horoskopa partnera, ovaj odnos može biti izuzetno značajan.
On može da utiče na partnerovo stupanje u vezu sa nekim učenjem ili disciplinom koji mu podižu samospoznaje i olakšavaju rad na sebi. On može da pobudi njegovo zanimanje za područja okultizma i u celini da fenomen smrti sagleda u potpuno novom svetlu.

Može zainteresovati partnera i za proučavanje ekonomije, premda u praktičnim finansijskim pitanjima on neće biti najbolja osoba za rešavanje bilo kakvih novčanih problema pošto je sklon nepredvidljivim i ćudljivim postupcima.

Neptun u 10. kuci

Kada Neptun pada u 10. kuću horoskopa partnera, a naročito kada se nalazi u konjunkciji sa njegovim Zenitom, on će da inspiriše partnera da učini duhovnijim i uzvišenijim svoje životne ciljeve i da više ceni uzvišene ideale.

Ako do ovakve veze dođe rano u životu Neptun može da predstavlja partneru primer šta u životu može da se postigne i partner može da se oseti obeshrabreno.
Neptun može da pokaže mnogo saosećanja i razumevanja za partnerove promašaje i slabosti.

Ako je Neptun ugrožen a uporedni aspekti sa njim neskladni, on može da pomuti i osujeti planove partnera.
Ako među vama postoji bliska veza, partner će žrtvovati svoju karijeru zbog Neptunove bolesti, slabosti ili razmaženosti.
U situaciji da ste suparnici, Neptun će vešto nastojati da osujeti napredovanje partnera tako što će kaljati patrnerovo ime i umešati ga u neki skandal, možda čak i nesvesno.

Pluton u 8. kuci


Tema: Astrologija odnosa, sinastrija. Uporedni horoskop, Ljubavni horoskop. Slaganje u ljubavi, seksu, krevetu, poslu, partnerstvu. Sinastrija u horoskopu. Planeta Uran u uporednom horoskopu.