Karijera i zanimanje

Vojska, policija, vatrogasna služba, vojnik, policajac, vatrogasac

indikatori u horoskopu za karijeru i zanimanje u horoskopu u vojnim i policijskim oblastima. Karijera i zanimanje vojnika, policajca i vatrogasca u horoskopu. Astrologija i rad u policiji i vojsci. Zanimanje policajac, vatrogasac i vojnik u ličnom horoskopu.

Ovi Pokazatelji u horoskopugovore o tome kakve su vam astrološke predispozicije za uspešnu karijeru u poslovima u vojsci i policiji. Kakve su vam predispozicije da budete uspešan i dobar vojnik, policajac ili vatrogasac, odn. dobra policajka.

indikatori u horoskopu:

v.2.0.

  • do 8 bodova: nemate astrološke pokazatelje za karijeru i zanimanje vojnik, policajac, vatrogasac, oficir u vojsci ili policiji

  • od 9 do 15 bodova: imate astrološke pokazateljeza karijeru i zanimanje vojnik, policajac, vatrogasac, oficir u vojsci ili policiji

  • više od 16 bodova: imate jake astrološke pokazateljeza karijeru i zanimanje vojnik, policajac, vatrogasac, oficir u vojsci ili policiji

 

 Vaša astrolog-tumač horoskopa VanjaVam tumači: 


Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.


Imate 10 bodova.

#$%

Podaci su dobijeni na osnovu vaše natalne karte - životnog horoskopa.