Planete u kućama partnera

Vaša Venera u partnerovom natalnom horoskopu

Kada Venera jedne osobe padne u horoskop druge ona joj pomaže u uspostavljanju prijatnih odnosa šarmom i poštovanjem.

Kod druge osobe ukazuje na ono što će privući njen osećaj za vrednost. Kada je Venera ugrožena, može doći u iskušenje da iskoristi svoj lični šarm i fizičku privlačnost da manipuliše ili drugima upućuje zavodljive ponude u sopstvenu korist. Venera igra najznačajniju ulogu u svim romantičnim odnosima i to ne samo na fizičkom nivou, već i kod uspostavljanja osećanja sklada na svim nivoima. Vaša planeta Venera položena u partnerov horoskop.

Astrološko tumačenje vaše planete Venere u partnerovom ličnom, životnom, natalnom horoskopu -natalnoj karti za Vas lično on-line tumač horoskopa Džošua Vilson

 

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Planete osobe natalni_test u kucama osobe Test-1992-09-25

Sunce u 12. kuci

Sunce će biti u stanju da partnera podstakne na razvijanje čitavog niza raznolikih zanimanja koja će mu pomoći da stekne veće razumevanje života kao celine.

Ako je većina aspekata povoljna ono će moći da partnera prožme ushićenim verovanjem u to da se sve dešava za svačije dobro i da će popustljiv stav u stilu »neka bude po tvome« na kraju doneti više sreće i predstavlja jedan od najefikasnijih načina da se izbegne samouništavanje.
Može biti nenametljivi podržavalac koji će u tišini rešavati partnerove probleme.

Ako je većina aspekata neharmonična, on može da predstavlja izvor konfuzije u partnerovom životu. On može da ga navede da dela u pravcu koji se kosi sa njegovim fizičkim i moralnim dobrom, a možda čak i protiv interesa čitave zajednice.
Može da ima naročiti talenat za uporno osujećivanje partnerovih planova, šireći intrige protiv njega i polagano mu potkopavajući poziciju, znajući upravo kako da iskoristi partnerove slabosti u svoju korist.

Sunce će verovatno imati sposobnost da pogodi neke od partnerovih najskrovitijih tajni ili će partner instinktivno osećati da je ono osoba u koju može da se pouzda (ispovednici, lekari, psiholozi sa pacijentima-klijentima...).

Kada je Sunce napadnuto teškim uporednim aspektima postoji mogućnost nerazumevanja, ili čak može biti prisutno neko prikriveno neprijateljstvo.

Mesec u 2. kuci

Mesec će poboljšati finansijsku situaciju partnera u čijoj se drugoj kući nalazi.

On će instinktivno da pruži pravi savet u pogledu investiranja partnerove ušteđevine i najbolji načina da umnoži partnerov imetak i sačuva sredstva. On će se i na druge načine potruditi da doprinese partnerovom blagostanju i vrlo praktično iskazati svoje zanimanje, obasipajući ga poklonima i biti velikodušan. U nekim slučajevima iza takve velikodušiiosti će se kriti motiv koji se odnosi na njegovo zadovoljstvo i uživanje da daruje poklone.

Mesec prosto ume s novcem i nije rasipnik, pa ćete uz njega i profitirati i naučiti kako da trošite zarađeni novac.
Njegov partner treba uvek da mu izrazi zahvalnost, pošto su njegova osećanja umešana u svaku uslugu koju pruža.

Ako je uključen u loše aspekte s maleficima, on će preterano i bezrazložno da brine o finansijskim problemima partnera, i tako više da šteti nego da pomaže.
Sputavaće ga, pa čak i napominjati, možda i nepravično, da on ne ceni dovoljno njegovu pomoć i velikodušnost.

Merkur u 12. kuci

Merkur će posebno da se zainteresuje za način na koji se partner prilagođava životu u celini.

On može biti posebno svestan njegovih ranjivih tačaka i biti u poziciji da ukaže na bilo kakve nedoslednosti u ponašanju. Ako je Merkur u natalnoj karti dobro aspektovan i uporedni aspekti povoljni, on će biti u stanju da pruži brojne dobre savete.
Ako su aspekti sa Merkurom manje povoljni, on će još uvek moći dobro da posavetuje, ali će partner biti sklon da te savete odbije ili da ih smatra vrlo teško ostvarljivim u praksi.

U slučaju kada je Merkur ima izazovne aspekte, on će da smeta partneru šireći skandalozne glasine iza njegovih leđa i bockajući ga u direktnom razgovoru koristeći njegove slabosti.

Bilo da je naklonjen partneru ili ne, njegova sposobnost da istakne slabosti može biti
vrlo korisno za partnera pošto ga upoznaje sa područjima njegove ličnosti koje zahtevaju posebnu pažnju i transformaciju.

Venera u 12. kuci

Venera može da partneru pomogne da se prilagodi teškim situacijama.

Biće u stanju da mu ukaže na rešenja kada je suočen sa zamršenim problemima, nedoumicama i strahovima. Tačno će znati kada i šta da mu kaže iz straha da ga ne uznemiri.
Ona će biti blagonakloni drug i tešiće partnera kada je nesrećan.

Venera ne očekuje da partner prema njoj ostane ravnodušan. I kada se on u nju zaljubi, trebalo bi da joj to i kaže/pokaže.

Venera može biti posrednik u partnerovom uvođenju u proucavanje okultnih ili mističkih nauka.

Ako je Venera u natalnoj karti ugrožena a uporedni aspekti nehomogeni, njen uticaj na partnera može da ima zavodljivo dejstvo, uzrokujući da partner svesno ili nesvesno izgubi iz vida svoje ciljeve ili možda da iskoristi njegovu osetljivost i igra na njegovu naklonost prema njenim namerama.

Izmedu pacijenta i lekara ili bolničarke ovo je dobar pokazatelj kada se radi o pacijentovoj 12. kući.

Mars u 1. kuci

Puno fizičke privlačnosti. Često kod bračnih partnera.

Mars će biti u stanju da partnera »održi na nogama«, izazivajući ga da pruži sve od sebe i prikupi hrabrost u slučaju neočekivane nevolje.

Ovo može biti veoma efikasno u poslovnom partnerstvu, ukoliko Mars nije previše ugrožen u svojoj natalnoj karti i uporedni aspekti neskladni.
Ako je ugrožen, može biti svađa zbog njegove prenagljenosti ili preterane sigumosti, ili usled nekog njegovog ponašanja koje postaje izvor ljutnje. Njegove aktivnosti mogu da budu previše zahtevne za partnera ili će njegovi pokušaji da izazovu razdražljivost kod partnera zbog stalnog osećaja navaljivanja.

Dešava se da osoba o čijoj prvoj kući govorimo prepoznaje Marsovu energičnost kao svoj ideal, pa se rado prepušta njegovom vođstvu. Pored psihološke, izuzetna fizička privlačnost, postaje "spona pomirenja" i način da se prevaziđu krize.

Ugroženi Mars deluje previše dominantno i napadno, i partner, ako je osetljiviji postaje nesiguran i razdražljiv. Zajednički život postaje previše naporan i to je kraj "fatalne" ljubavi.

Jupiter u 8. kuci

Snažna fizička privlačnost i poštovanje uzajamnih kvaliteta. Moguća čvrsta i uspešna veza.

U slučaju da je Jupitei uključen u loše aspekte, moguće je da motiv njegove bračne ponude bude novac (nasledstvo), a ne mnoštvo uzvišenih osećanja o kojima priča.

Jupiter čini partnera svesnim nekih do tada zanemarenih strana njegovog bića.
Ili će se usredsrediti na pojačavanje i obogaćivanje nekog posebnog svojstva, ili će nastojati da izmeni taj nedostatak.

Dobra pozicija za Jupiter onih kojima se poveravaju finansijske transakcije.

Saturn u 2. kuci

Saturn pokazuje kako da se ekonomično i promišljeno koriste materijalna sredstva.

Saturnu partner verovatno duguje nešto što će biti najprikladnije naplaćeno na materijalnoj osnovi. Kada postoji ova veza sve dugove treba uvek tačno podmirivati.

Ako je Saturn dobro aspektovan, biće u stanju da partneru pruži veći osecaj sigurnosti i pomogne mu da razvije promišljeniji i odgovorniji stav prema novcu, savetujući ga kako da se najbolje osigura protiv rizika i kako da izbegne sumnjiva ulaganja.
Ako je Saturn u natalnoj karti ugrožen a uporedni aspekti su nepovoljni, zbog njegovih obazrivih i plašijivih saveta partneru će da promakne prilika za unosnu investiciju ili će imati gubitke da drugi direktniji način.
Na izvestan način može biti izvor partnerovih troškova. Mešaće se u partnerove finansijske poslove želeći da mu pomogne, a umesto toga će mu ugroziti reputaciju nehotičnim kršenjen obećanja koje je on već dao.

Kada je Saturn dobro aspektovan on će biti u stanju da partneru sačuva novac, nauči ga štedljivosti i pokaže mu kako da mudro rukuje svojim sredstvima.

Ovo nije dobar položaj za Saturn finansijskog savetnika.

Uran u 8. kuci

Velika fizička privlačnost, strast i burna veza koja ostavlja dalekosežne posledice po Uranovog partnera.
Ništa više nije kao pre.

Uran pomaže partneru da se oslobodi seksualnih frustracija.
Ako je Uran ugrožen u natalnoj karti a uporedni aspekti sa njim neskladni, svako preterivanje (Uran je sklon mentalnim i seksualnim perverzijama) može da dovede do nepoželjnih komplikacija.


Kada Uran pada u 8. kuću horoskopa partnera, ovaj odnos može biti izuzetno značajan.
On može da utiče na partnerovo stupanje u vezu sa nekim učenjem ili disciplinom koji mu podižu samospoznaje i olakšavaju rad na sebi. On može da pobudi njegovo zanimanje za područja okultizma i u celini da fenomen smrti sagleda u potpuno novom svetlu.

Može zainteresovati partnera i za proučavanje ekonomije, premda u praktičnim finansijskim pitanjima on neće biti najbolja osoba za rešavanje bilo kakvih novčanih problema pošto je sklon nepredvidljivim i ćudljivim postupcima.

Neptun u 9. kuci

Kada Neptun pada u 9. kuću horoskopa partnera, on može da ispolji vrlo produhovljavajuće i uzvišeno dejstvo na čitavu njegovu životnu perspektivu.

Partner će od Neptuna biti podstaknut da proširi svoje granice i da bude prijemčiviji prema drugačijim idejama. Dubok i mističan Neptun može biti dobar učitelj, ako partner pristane na promenu svojih saznajnih metoda.
Partner će biti sposoban za radikalne transformacije.

Ako su uporedni aspekti sa Neptunom nepovoljni on će kod partnera buditi lažne nade ili ga zbunjivati u shvatanju religioznih i filozofskih pitanja.

Može kod partnera da probudi veliku želju za putovanjima.

Verovatno ste se prvi put sreli na nekom putovanju brodom ili avionom.

Ako je Neptun jako ugrožen, može se ponašati kao lažni prorok (nedosledni filozof i lažni mudrac).

Ovo nije dobar položaj za Neptun reklamnog agenta.

Pluton u 7. kuci


Tema: Astrologija odnosa, sinastrija. Uporedni horoskop, Ljubavni horoskop. Slaganje u ljubavi, seksu, krevetu, poslu, partnerstvu. Sinastrija u horoskopu. Planeta Venera u uporednom horoskopu.