Potencijali za ljubav i brak

Uvodni tekst za sinastriju

Dragi naši čitaoci i kolege astrolozi,

pred vama se nalazi računarski obrađeno tumačenje uporednih horoskopa.

Govorimo vam o značaju određenih aspekata, upućujemo vas na potencijale koje oni nose, kao i na moguće prepreke.

Kako su tumačenja računarski generisana može vam se dogoditi da u tekstu naiđete na "kontradikcije" (npr. u jednom trenutku se govori o dobroj komunikaciji, a u drugom bivate upozoreni na nestrpljenje i verbalnu agresiju).

Budite inventivni i kreativni. To što vam se prikazuju dve naizgled suprotne rečenice ne ukazuje na grešku, već na potrebu da te dve krajnosti koje su deo Vas integrišete u jednu celinu (što bi Vam profesionalni astrolog rekao u malo "obrađenoj" formi, a sada ste Vi sami u ulozi "tumača").

Ova tumačenja se bave isključivo pozitivnim aspektima na temu prepoznavanja potencijala u uporednim horoskopima - sinastriji. Upravo iz tog razloga nisu analizirana oba mesečeva čvora, već samo severni jer je on nosilac potencijala za kojim tragamo. U slučaju arapske tačke braka govorimo isključivo o konjukcijama kao najsnažnijem pokazatelju osnova za emocije i opstanak parova.

Znamo da ćemo otvoriti jedan novi svet tumačenja uporednih horoskopa i doprinesemo Vašem prepoznavanju potencijala odnosa koje gradite.

Iskreno se zahvaljujemo,

www.kafica.info
& Biljana Glušac