Novosti / Uputstva

Umeće Tarot Astrologije

Drage kolege, članovi i čitaoci,

sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da „ www.kafica.info“ kao što smo Vam obećali proširuje svoje sadržaje.

Od ponedeljka, 20. 09. 2010. ćete biti u mogućnosi da na našim stranicima čitate više o Tarotu i njegovoj povezanosti sa astrologijom.

Pozivamo Vas da pročitate inovativan i jedan od najopširjijih tekstova na našem jeziku koji spaja Tarot znanja sa astrološkim veštinama.

Autorke su naša poznata tumačica Tarot karata Nina Divjak i astrolog/astrološkinja Biljana Glušac.

Hvala Vam na interesovanju, i nadamo se da ćemo zadržati Vašu pažnju stalnim inovacijama koje su u pripremi.

kafica.info tim

 

Sadržaj:

0. Predgovor

1. Uvod u Tarot

2. Tarot i astrološko tumačenje karata

2.1. Dinari

2.2. Mačevi

2.3. Štapovi

2.4. Kupe

3. Velike arkane

3.1. Velike arkane 0-IV

3.2. Velike arkane V-IX

3.3. Velike arkane X-XV

3.4. Velike arkane XVI-XXI