Severno sazvežđe Andromeda u horoskopu

Severno sazvežđe Andromeda (Okovana devojka/žena) predstavlja Etiopsku princezu - kćerku kralja Cepheus (Kefej) i kraljice Kasiopeje, koja je kasnije postala i žena čuvenog junaka Perseja.

 

Mit: Andromeda, Etiopska princeza i Persejeva žena

Grci, a kasnije i Rimljani, su svu zemlju koja se prostirala u Africi južno od Egipta zvali Etiopija. Etiopija je bila krajnji jug zemlje.

Kasiopeja je bila izuzetno lepa, ali i ponosna i razmetljiva. Tako je jednom prilikom uvredila Nereide, mediteranske morske nimfe. Rekla je da su ona i njena kćerka Andromeda najlepše na svetu, lepše od Nereida. Uvređene, Nereide su se požalile svome ocu, Bogu mora Posejdonu (Neptun).

Ljuti Bogu Posejdon (Neptun) poslao je morsko čudovište Cetusa (kit, morsko čudovište) da pustoši Kefejevo kraljevstvo, da proždire ljude i njihova stada. Svaka borba protiv njega je bila uzaludna. Kefej se obrati Zevsovom (Jupiter) proroku Amonu. Rečeno mu je da mora da prinese svoju kćerku Andromedu kao žrtvu Cetusu (u nekim verzijama se pominje Posejdonu).

Narod, je saznavši za odgovor naterao Kefeja da prikuje Andromedu za stenu pored mora. Tako je Andromeda postala nedužna žrtva arogancije svoje majke, našla se okovana lancima za stenu, ostavljena na milost i nemilost Cetusu.

Kada joj se čudovište približio, pojavio se hrabri junak Persej, na Pegazu. I spasao je, prethodno dobivši obećanje njenih roditelja da će je dobiti za ženu.

Svadbeno veselje prekinuo je Andromedin verenik Fimej, Kefejev brat od ujaka koji je optužio Perseja da mu je ukrao nevestu i sa svojom vojskom napao svatove. Persej je pomoću Meduzine glave (..) svu Fimejevu vojsku pretvorio u kamen.

U drugoj verziji pominje se da se kraljica usprotivila venčanju i da je ona pozvala Fimeja da prekine venčanje i da je i ona pretvorena u kamen.

Ubrzo nakon venčanja, oni su napustili Etiopiju. Njihov prvorođeni sin, Peres, stvorio je naroz poznat kao Persijanci. Njiho praunuk je Herkul.Njihova kćerka Gorgofona ("očeva kći") je poznata kao prva žena koja se postavši udovica ponovo udaje.

Andromedu je među zvezde stavila Atina da bi ovekovečila Persejevu hrabrost..

Astrološki uticaj sazvežđa Andromeda (Okovana devojka/žena) :

  • Po Ptolomeju uticaj ovog sazvežđa je sličan uticaju Venere, mada bi legenda mogla da navodi i na vezu sa Devicom. Osobam rođene pod njenim uticajem, Andromeda daruje čistotu misli, moralnost, slavu i dostojanstvo, ali prouzrokuje rvanja sa imaginarnim strahovima i podložnost lakom obeshrabrivanju

Važnije fiksne zvezde  u sazvežđu Andromeda (Okovana devojka/žena):