Zodijačko sazvežđe Strelac - Sagittarius u horoskopu

Postoje dva mita o tome ko je Strelac - nedoumica da li je Kentaur Hiron ili sin boga Pana Krotus. Po svom izgledu Strelac u stojećem stavu ispaljuje svoje strele.

 

Prvi mit: Strelac je lovac i jahač Krotus

Lovac i jahač Krotus, sina boga Pana i Eufeme koji je živeo na planini Helikon.

Odgajan je i družio se sa muzama. Krotus je bio dobar lovac i muzičar. Muze su volele njegovu muziku. I Krotus je slušao pesme Muza, oduševljavao se njima i pljeskao rukama (ova navika je ostala do danas - aplauz).

One su tražile su od Zevsa (Jupitera) da ga postavi na nebo. Zevs je Krotusu na nebu podario noge konja i luk sa strelom, podsećajući da je dobar strelac i rep šumskih bogova što su Muze bile očarane njime.

Drugi mit: Strelac je kentaur Hiron

Hiron zauzima posebno mesto među kentaurima. Koliko su njegova braća bila brutalna i neobrazovana, toliko se on odlikovao mudrošću i spoznajama.

Kao plod ljubavi Krona i nimfe Filire, imao je čudan oblik čoveka-konja zato što se njegov otac morao pretvoriti u konja da bi ga stvorio. Njegova majka, očajna što je rodila takvo čudovište, tražila je od bogova da je preobraze i pretvorili su je u lipu.

Hiron je od Apolona i Artemide dobio najdragocenije pouke. Od svojih božanskih učitelja naučio je veštinu lova i umeće isceljivanja upotrebom biljaka i medicinskih trava. Bolesnici su počeli dolaziti da za savet pitaju kentaura.

Mnogi junaci su bili njegovi učenici: Kastor i Polideuk (Poluks), Amfijaraj, Pelej, Ahil, Nestor, Odisej, Akteon, Diomed i Argonauti, za koje je on izradio i pomorski kalendar.

Kada je Herkula ugostio kentaur Fol vinom iz bureta koje je bilo zajednička imovina svih kentaura, to je naljutilo ostale kentaure. Kentauri su najpre napali Herkula i Fola, a potom su se dali u bekstvo. Herkul ih je jurio do Peloponeza gde su se oni sakrili u Hironovoj pećini. Tokom borbe, Herakle je greškom ranio Hirona u butinu otrovnom strelom umočenom u otrovnu krv Hidre. Hiron je imao užasne bolove i ponudio je bogovima da svoju besmrtnost prenesu junaku Prometeju kako bi mogao da umre.

Zevs (Jupiter) je postavio Hirona na nebo i tako oformio sazvežđe Strelca.

Astrološki uticaj sazvežđa Strelac - Sagittarius :

  • Podeljenost. Dva mita o tome ko je Strelac. Sama slika Strelca je podeljena da ljudski i životinjski deo.
  • I zodijački znak Strelca je podeljen na životinjski (0-15 stepeni) i ljudski (15-30 stepeni) deo.
  • U konstelaciji Strelca, životinjski deo opisuju zvezde Arkab, Rukbat i TEREBELUM, dok ostale čine ljudski deo.
  • Tako  ovde imamo animalni deo (loša postavka na "životinjskim" zvezdama) i prevazilaženje animalnog i razvoju ljudskog, pa čak i božanskog, što su osnovne osobine kojima znak i konstelacija Strelca upravljaju - filozofija, moral (razvoj ljudskih osobina), religioznost, spriritualnost (razvoj božanskih osobina).
  • Opseg delovanja je od lova, progona, ubijanja ili streljanja (animalni nivo) - često sa religioznom osnovom (inkvizicija, ubijanje ljudi druge vere), do onih osoba visokog duha koji će biti uzvišeni filozofi ili teolozi (ljudski i božanski nivo).
  • Ptolomej: "Zvezde koje se nalaze u Strelčevoj streli imaju uticaj Mars-Mesec, one u luku i nadohvat ruke uticaj Jupiter-Mars, one na struku i leđima kao Jupiter-Merkur, one u stopalima kao Jupiter-Saturn".

Važnije fiksne zvezde  u sazvežđu Strelac - Sagittarius: