Zodijačko sazvežđe Vaga - Libra u horoskopu

Drevni narodi nisu posmatrali Vagu (Libra) kao posebno sazvežđe, već su je zvali Hela ili Škorpijina klješta. Odredili su da ovaj znak zauzima 60 stepeni (kao dva znaka).

Mit: Astreja na vagi odmerava ljudska dela

Vaga - Libra predstavlja vagu na kojoj je Astreja (Dika), boginja pravde, odmeravala ljudska dela u službi svog oca Zevsa.

Kada je Zevs obavljao dužnost najvišeg sudije, uvek je stajala uz njega zajedno sa svojom majkom Temidom, boginjom zakonitog poretka. Dok je Temida bila zaštitnica prava u smislu zakonitosti, Astreja je bila zaštitnica u smislu pravednosti.

Kažnjavala je one duše koje su ogrezle u poroku, a nagrađivala je poštene.

Dok su ljudi bili većinom pošteni, Astreja je živela na Zemlji, ali kada su se potpuno iskvarili vratila se na nebo i blista među zvezdama u sazvežđu Virgo (Devica).

Astrološki uticaj sazvežđa Vaga - Libra :

  • Princip ravednosti, ali ona "svakodnevna" pravednost.
  • Ukazuje na pravednost koja boravi u duši kroz odnose koji se ljudima događaju. Kao što je svako merenje na vagi odnos dve strane.
  • Kazna i nagrađivanje.
  • Pošto je Vaga nekada bila deo sazvežđa Škorpiona - njegova klješta - ipak, najveći deo događaja (sudbine) koju osobi donosi vezan je za priču o kazni.
  • Ptolomej: "Zvezde koje se nalaze na tačkama Škorpijinih klješta dejstvuju kao Jupiter-Merkur, one u sredini klješta kao Saturn-Mars".

Važnije fiksne zvezde  u sazvežđu Vaga - Libra: