Zodijačko sazvežđe Bik - Taurus u horoskopu

Prvi mit - Bik je bio Zevs (Jupiter) - Zevsova ljubavnica Ija (Ovidije - "Metamorfoze")

Prvo Zevsovo neverstvo bila je prelepa Ija.

Da bi sakrio Iju od ljubomorne Here on je pretvorio u kravu. Međutim, lukava Hera je zatražila od muža na poklon snežnobelu kravu (Iju) i dala je na čuvanje stookom Argusu (Argus je oličenje zvezdanog neba).

Ija, pretvorena u kravu, bila je lišena moći govora i nije mogla nigde da se sakrije od Argusa, koji nikad nije spavao.

Zevs, videvši njenu patnju, posla svog sina Hermesa (Merkur) da je otme. Hermes uspava Argusa svojim besedama i kada ovaj sklopi svojih stotinu očiju, odrubi mu glavu. Ija tako beše oslobođena od Argusa, ali ne i od Herinog gneva.

Hera posla čudovišnog obada. Obad je gonio nesrećnu Iju kroz mnoge zemlje i ubadao svojom užasnom žaokom. Posle dužeg bežanja, u zemlji Skita, sretne titana Prometeja koji je bio okovan za stenu. Prometej joj je prorekao da će je izbaviti tek kada bude stigla u Egipat.

Posle mnogo muka i opasnosti, Ija je stigla u Egipat. Na obali blagodetnog Nila, Zevs joj vrati pređašnji oblik i ona rodi sina Epata. Epat je postao prvi egipatski kralj i rodonačelnik velike loze heroja, kojoj je pripadao i Herakle.

Drugi mit - Zevs pretvoren u čudesnog bika otima Europu (Mosh - "Idilija")

Ugledavši prelepu Europu kako se sa drugaricama igra i bere cveće na morskoj obali, moćni Zevs (Jupiter) se zaljubi u nju i odluči da je otme.

Da ne bi svojom strašnom pojavom uplašio devojke, Zevs se pretvori u čudesnog bika. Sva koža Zevsa-bika svetlela je poput zlata, samo mu je na čelu blještala srebrna pega, slična mesečevoj svetlosti. Čudesni bik se pojavi na poljani i laganim korakom priđe devojkama. Devojke su ga okružile i počele da ga miluju. Bik je prišao Europi, lizao joj ruke i umiljavao se. Njegov dah mirisao je na ambroziju. Europa je gladila bika po zlatnoj koži, grlila mu glavu i ljubila ga. Bik je legao kraj nogu prekrasne devojke i kao da je molio da sedne na njegova leđa.

Smejući se, Europa sedi na bikova leđa. Odjednom bik skoči i pojuri prema moru. Bacio se u more i zaplivao brzo kao delfin. Iz morske dubine su isplivale divne Nereide i plivale uz njih. Sam bog mora Posejdon (Neptun) okružen morskim božanstvima plovi napred na svojim kolima i trozupcem smiruje talase. Mlada Europa u strahu, jednom rukom se drži za bikove zlatne rogove, a drugom pridržava skute svoje purpurne haljine da ih ne vlaže morski talasi. 

Zevs je brzo doplivao do kritske obale. Europa je postala Zevsova žena i od tog doba živela na Kritu. Zevs je sa njom imao tri sina: Minosa, Radamanta i Sarpedona.

Astrološki uticaj sazvežđa Bik - Taurus:

  • Zavođenje, otimanje, tajne veze, tajne ljubavnice.
  • Jake ljubavi. Velika ljubav prema tajnoj ljubavi. Patnja ljubavnice.
  • Vanbračna deca. Vanbračna deca koja postižu uspeh (postaju moćni i uticajni) u životu.
  • Patnja obe žene, zvanične i ljubavnice.
  • Nepravda osobi koja je u ljubavnom žaru.
  • Ptolomej: Zvezde u Biku, otcepljene od znaka, po uticaju nalik su Veneri, sa primesama Saturna. Zvezde u glavi (bez Aldebarana) dejstvuju kao Saturn - Merkur. Zvezde na vrhovima rogova dejstvuju kao Mars.
  • U drevnim horoskopima, Bik - Taurus je predstavljao prolećnu ravnodnevicu (otprilike 4.000 do 1.700 godina pre nove ere).

Važnije fiksne zvezde  u sazvežđu Bik - Taurus :