Horarni horoskop

je srednjovekovna izvanredna astrološka tehnika, davanja preciznih odgovora kada nismo u situaciji da imamo tačno vreme rođenja za neku osobu.

Specifičnost ovog  horoskopa je da se u obzir uzimaju pozicije planeta za trenutak kada astrolog dobije pitanje.

Predstavlja detaljan i najprecizniji odgovor na Vaše KONKRETNO zadato pitanje (da li da pređem u drugu firmu, da li postoji potencijal da se ostvari veza sa osobom koju sam skoro upoznao, gde mi je izgubljena stvar i da li ću je pronaći, koji su mi potencijali da položim ispit, da li mi je dobar period da promenim način ishrane...)

Potrebni podaci za horarni horoskop:

  • vaš datum (vreme) i mesto rođenja
  • kao i za osobu koja je uključena u pitanje

vreme izrade: 5-7 dana

cena: 20 eura

Poručujem horarni horoskop