Predviđanja za danas

U test fazi.

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični životni, dnevni, mesečni, godišnji i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Licni Indikatori/pokazatelji u dnevnom horoskopu za kafica
** Pokazatelji za sportove na vodi.
** Pokazatelji za priliku da se izvuce maksimum.

Prijava

Aspekti planeta

Partnerov Saturn u aspektima uporednog horoskopa

Saturn u uporednom horoskopu - sinastriji predstavlja samodisciplinu, istrajnost i izdržljivost, osećaj integriteta i posvećenosti dužnosti. Saturn je planeta starosti i njegovi najjači efekti se ispoljavaju obično pod stare dane. O Saturnu, kao planeti u horoskopu. Partnerova planeta Saturn u aspektima sa planetama iz Vašeg horoskopa.

Astrološko tumačenje partnerove planete Saturn u aspektima sa planetama iz Vašeg ličnog, životnog, natalnog horoskopa -natalne karte za Vas lično on-line tumač horoskopa Džošua Vilson

 

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Saturn osobe natalni_test u aspektima sa planetama osobe kafica

Mesec kvadrat Saturn

Ovaj aspekt moe dati neopisive probleme.
Jaka antipatija koju ose?ate jedno prema drugom, s vremenom ?e se produbljivati, i moe dovesti do opsesivne mrnje. I nikome ne padai na pamet da treba da okon?ate tu besmislenu situaciju.

Jo uvek moe da postoji jaka veza me?u vam, ali ?e Mesec da doivi Saturna kao previe hladnog i strogog, ne prihvataju?i njegova raspoloenja ili ih pogreno razumevaju?i, tako da ?e se sve vie i vie povla?iti u svoju ljuturu iz straha da ne bude odba?en.
Saturnov nedostatak mate a ponekad i ograni?enost mogu da izazovu razocarenje kod Meseca, koji oseca da ne moe da se »probije« do svog partnera. Moe da se do?e u situaciju kada svako po?inje da se ponaa kao mu?enik, trude?i se stoi?ki da ?ini ono to on ili ona smatra svojom duno?u uprkos skoro nepremostivim teko?ama.

U emotivnom zajednitvu koje je ve? razvijeno, Saturn bi trebalo da pokae vie obzira prema ose?anjima svog partnera, te da pritom na?e na?in da sebe shvata manje ozbiljno i da u odnos unese oputeniju i manje kriti?ku atmosferu, dok ?e Mesecu zajednitvo da bude u ve?oj meri od koristi kada nau?i da ceni samodisciplinu i posve?enost dunosti svog partnera, iako ovaj ponekad zaista gnjavi s tim.

Venera konjukcija Saturn

Ptolemej se o konjunkciji izraava povoljno kao o kombinaciji koja obe?ava sre?u i istrajnost.

Ali ... kada je iveo Ptolomej :))
Saturnova o?igledna hladno?a kod Venere moe da probudi jako ose?anje uskra?enosti i nepotovanja tako da zajednitvo ne moe ba da cveta. Saturn moe da bude u iskuenju da previe zahteva od svog partnera.

Moe se desiti da Venera ima mnogo toga da nau?i od Saturna, a kada Veneru privu?e neka starija osoba, njeno veliko iskustvo moe da poslui u svrhu u?vr?ivanja Venerinih emotivnih reakcija pomau?i joj da razvije zdrav i sveobuhvatan ose?aj za vrednosti.

Venera moe da razvije u sebi naklonost prema nekoj saturnovskoj osobi koja joj iz nekog razloga ne uzvra?a ljubav ili koju doivljava nedostinom.

Mars konjukcija Saturn

Svi aspekti izme?u "malog" i "velikog zlotvora" nisu ni malo popularni.
Verovatno zato to ?ove?anstvu mukotrpan napor nije blizak.

Mars predstavlja energiju a Saturn masu ili supstancu. Energiju je neophodno kanalisati i nad njom uspostaviti kontrolu, pre njene upotreba u konstruktivne svrhe, a supstancu treba oblikovati i transportovati da bi se ostvari neka vredna konstrukcija.

Ovakav aspekt je prisutan kod mnogih ozbiljnih emotivnih veza.

Konjunkcija izme?u Marsa i Saturna ne spre?ava sklapanje braka. Ne pori?e ni plodno jedinstvo. Saturn moe da stabilizuje i usmeri Marsovu energiju, dok se Mars brine da Saturn ne zapostavi svoje odgovornosti. Naravno, postoji izvestan ose?aj teskobe.

Izgleda ?udno, ali ovaj aspekt budi strast.
Saturn i strast !?!?
Duboko fasciniran Marsovom seksualno?u, ve?ito hladni Saturn skida masku nezainteresovanosti, i ulazi u igru na njemu nepoznatom terenu.
Prvi put u ivotu eli da drugu osobu mora osvojiti po svaku cenu.

Jupiter sekstil Saturn

Ovo je dobitna kombinacija za finansijski uspeh.

Moete da obezbede solidnu finansijsku osnovu za bilo kakvo zajednitvo, pri ?emu Saturn proverava sve ne ba mudre izdatke sa Jupiterove strane, dok Jupiter moe da ohrabri Saturna da ne uzmi?e kada ekspanzivnija akcija moe da donese bolje rezultate.
Jupiter ?e ?e?e da bude onaj koji pri?a a Saturn onaj koji prima, a ako je neka od ove dve planete ugroena ili su povezane opre?nim aspektom Saturn moe na materijalnom nivou da prouzrokuje Jupiteru finansijke tegobe ili neto sli?no, moda pozajmljivanjem novca pa odugovla?enjem vra?anja duga ili, na psiholokom nivou, Jupiter moe da oseti da mu Saturn na neki na?in uskra?uje polet.

Ako se Jupiter prihvati prou?avanja filozofije, Saturn ?e mu ukazati kako da je primeni u svakodnevnom ivotu. Kada Jupiter smisija planove za zgrtanje novca, Saturn moe da garantuje da ?e biti organizovani na najzdravijoj mogu?oj osnovi. Saturn korisno kanalie Jupiterov impuls da podsti?e rast u svim pravcirna kroz najprakti?nije i zahvalne poduhvate.

Pozitivno orijentisan Jupiter u stanju je da u svakom zlu vidi i neto dobro, pa ?e imati snage da iza?e na kraj sa Satumovim pesimizmom pred kojim se drugi povla?e. Obi?no ?e Jupiter biti pun planova i ideja, a Saturn ?e ukazivati na vrednost oprobanih metoda na putu njihovog ostvarenja.
Saturn nikada ne zaboravlja nau?ene lekcije, i kao iz rukava vadi odgovore na partnerove nedoumice. Jupiter se ponaa slobodnije jer je lien potrebe da sledi proverene kliee.

Saturn sekstil Neptun

Saturn moe da pomogne Neptunu da usvoji prakti?niji pristup stvarima.
Neptun ?e da pokae Saturnu da ivotom ne mora u potpunosti da vlada sila tradicije i diktat nunosti.
Saturn ?e imati muke u nastojanjima da ubedi Neptuna da bi trebalo da prihvati odgovornost, naro?ito kada se radi o pitanjima kojima Saturn pridaje veliki zna?aj a Neptunu su od vrlo male vanosti.
Bilo kakav pokuaj sa Saturnove strane da ispolji nepoeljan pritisak na svog partnera rezultira?e Neptunovim nastojanjima da svoje ciljeve postigne na zaobilazan na?in.
Ono to je Saturn moda smatrao za ?vrsto obe?anje, to Neptun po svoj prilici nije tako mislio, jer Saturn moe pogreno da protuma?i njegov na?in izraavanja, poto je ?esto sklon da doslovno shvati neto to je Neptun svojim poeti?nijim jezikom hteo samo slikovito da saopti.

Saturnu posebno smeta Neptunovo odbijanje da definie stvari. Njemu to previe li?i na tezu da je sve dozvoljeno.
Ako se suo?ite s nekim ve?im problemom, Saturn je taj koji donosi odluke.
Iz Neptunove tenje za idealnim stvara se hroni?na neodlu?nost, koju je nemogu?e korigovati zdravorazumskim razlozima. Svojom pasivno?u Neptun moe kod njega da izazove brutalnu reakciju.
U nastojanju da svog partnera urazumi, satera uza zid i primora na delanje, Saturn moe pokazati mra?nu stranu svoje li?nosti, ali teko da ?e takvim ponaanjem naterati Neptuna na promenu.

Saturn trigon Pluton

Satun uvaava Plutonovu pouzdanost i istrajnost, dok Pluton cen Saturnovu ambicioznost i upornost.
Ovakvi aspekt vam obe?avaj, pre svega, uspenu poslovnu saradnju.
Nema cilja koji vi svojim udruenim energijama ne moete da ostvarite. Nijedno od vas ne?e ustuknuti pred trenutnim poteko?ama, niti pokazati ?ak ni najmanju kolebljivost.
Samokontrola je za vas put ka mo?i, pravi ste majstori prikrivanja ose?anja. Jedinstveni u svemu, delujete poput monolita oko koga svi drugi krue i pokuavaju da postanu njegov deo.
Ali vama drutvo slabijih nije potrebno.
S druge strane, Saturn pomalo zazire od nepojmljive dubine sveta svog partnera.

Pluton, ne moe da se uzdri od svog poriva za samounitenjem.
Ipak, ta uro?em autodestrukcija ne?e ga odvojiti od postavljenih zadataka. Iz poraza izlazi oja?an za nove napore, zbunjuju?i Saturna svojom neunitivo?u. Ali, Saturn ceni snagu, i ne?e ostati ravnoduan pred njenom esencijom otelovljenom u Plutonovom liku. On ?e ispod njegove maske smirenost jasno prepoznati erupciju priguene energije koja strpljivo ?eka odgovaraju? momenat da eksplodira. Saturn se nesvesno plai ove eksplozije, zato to ju je nemogu?e kontrolisati.

U vezi ?e do?i do sukoba dve snane volje, pri ?emu ?e Saturn u?initi sve da dominira situacijom. Me?utim, to mu ne?e po?i za rukom.


 

Tema: Astrologija odnosa, sinastrija. Uporedni horoskop, Ljubavni horoskop. Slaganje u ljubavi, seksu, krevetu, poslu, partnerstvu. Sinastrija u horoskopu. Aspekti planete Saturn u uporednom horoskopu.

 

Joomla SEO by AceSEF

Predviđanja za sutra

U test fazi.

Morate biti prijavljni na "Kaficu" da bi ste videli svoj lični životni, dnevni, mesečni, godišnji i uporedni horoskop (natalnu kartu i sinastriju).
Sadržaj koji sledi je nasumično odabrani primer horoskopa.

Licni Indikatori/pokazatelji u dnevnom horoskopu za kafica
** Pokazatelji za sportove na vodi.
** Pokazatelji za priliku da se izvuce maksimum.

Indikatori u sinastriji - uporednom horoskopu

Ko je Online

Ko je na mreži: 38 gostiju i jedan član

  • extrahome

Sponzori

Astroloski odgovori / Horoskop uz kaficu ... Powered by Joomla! Programe / softver održava Gloria Ferrari doo.